Hүүр xуудас / Европ / Швэд /
2015-Швед-дэх-Монголчуудын-шинэ-жил
2015-Сар-шинийн-золголт-Швейцар
2015-Сар-шинийн-золголт-Лондон
2014-Швед-шинэ-жил
2014-Швед-дэх-Монголчуудын-шинэ-жил
2014-ШВЕД-ДЭХ-МОНГОЛЧУУДЫН-ӨДӨРЛӨГ
2014-Их-Британийн-Монголчуудын-шинэ-жил
2014-Их-Британийн-Монголчуудын-Наадам
2013-Шведийн-Монголчуудын-Halloween
2013-Швед-Хүүхдийн-Шинэ-Жил
2013 Швед Монгол наадам
Нүүр  1  Сүүлчийн